Thông Tin

Hiện nay có 1 số bạn pm yahoo trong tình trạng yahoo lag nên bên Team không nhận được thông tin hỗ trợ của các bạn , vì vậy kể từ hôm nay 05/09/2012, việc khôi phục mã rương sẽ thông qua Báo Lỗi hỗ trợ, cụ thể như sau :

- Truy cập trang chủ : http://kiemkhach.g4vn.net
- Click Hỗ Trợ Khách Hàng.
- Click Báo lỗi nhân vật 
- Ghi chi tiết các thông tin cần hỗ trợ 
+ ID Nhân vật :
+ Tên nhân vật :
+ Câu hỏi bảo mật 
+ Email đăng kí 
+ Yahoo liên hệ: 
+ Yêu cầu hỗ trợ :

Các thông tin muốn đổi lại như mã rương , câu hỏi câu trả lời ....
vui lòng điền đầy đủ nội dung vào ô này , nếu nội dung nào sai phải báo rõ ràng, nếu không sẽ không được xử lí

Sau đó account sẽ bị khóa 3 ngày tranh chấp, các bạn liên hệ GM vào các giờ Server bảo trì để được nhận lại Mã Rương hoặc đổi thông tin , tất cả các account không ghi rõ sẽ không được giải quyết ....
Yahoo GM : kiemkhach.hotro 


BQT Kiếm Khách .....

loading